Slide1
Slide2
Slide3

O nama

Firma Rakić Komerc, osnovana je 1995. god. prvo kao privatno preduzeće, da bi se 2000. god. registrovalo kao D.O.O. (društvo sa ograničenom odgovornošću) sa sjedištem u Batkoviću. Spektar djelatnosti je širok, bavimo se proizvodnjom stočne hrane i konzumnih jaja, odgojom 18-nedeljnih koka nosilica te trgovinom prehrambenih proizvoda. Osnivači su Rakić Savo i Rakić Radinka. U početku bila je to mala porodična firma, da bi se danas zahvaljujuću požrtvovanom radu i upornosti ubrajala u velike firme (prema ispunjenosti 2 kriterijuma: broja zaposlenih i veličine prihoda). Trgovina je bila primarna djelatnost sa kojom je firma otpočela rad. Vremenom se strategija firme mjenjala i širila obuhvat djelatnosti. Trenutno raspolažemo sa 11 trgovinskih objekata u kojima prodajemo robu široke potrošnje i stočnu hranu koju mi proizvedemo. U okvuru proizvodnog programa stočne hrane zastupljene su potpune i dopunske krmne smješe kao i premiksi i pr...

Pročitajte više

Konzumna jaja

Stočna hrana

VAM predsmješe