VAM 5 P


Predsmješa za prasad od 15-30 kg

VAM-5P-1

Namjenjen ne za proizvodnju grover smješe za prasad od 15 do 30 kg tjelesne mase

Upotreba: Prelaz sa starter smješe na gover smješu treba biti postepen ( u periodu od 5 dana). Smješu davati u suvom stanju po volji uz osiguranje zdrave i svježe vode.