Starter za piliće

Ova krmna smješa je potpuna i služi za tov pilića do 4 nedelje starosti. Daje se u suvom stanju uz neprekidno osiguranje svježe i pitke vode. Ne smije se davati pilićima 5 dana prije klanja.

Sirovinski sastav: Zrnasta hraniva, sporedni proizvodi industrije ulja, mlinske industrije, industrije alkoholnog vrenja, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva, vitaminsko-mineralna predsmješa za tovne piliće.

starter-img