Stočna hrana


D.O.O.  Rakić Komerc, Batković se bavi proizvodnjom stočne hrane. U okvuru proizvodnog programa stočne hrane zastupljene su potpune i dopunske krmne smješe kao i premiksi i predsmješe koje se koriste kao dodaci za stočnu hranu. Asortiman proizvodnje stočne hrane obuhvata sledeće:

Ishrana svinja,

Ishrana živine,

Ishrana preživara,

Bio hrana.