ĆF-2

Potpuna smješa namjenjena za ishranu ćurića i fazana od 4-8 nedelje starosti. Ne smije se davati ćurićima 5 dana prije klanja.

cf-2-img