Super 40

Ovo je dopunska smješa i služi kao dopuna žitaricama u ishrani prasadi. Dodaje se 25-35% supera 40 i 65-75 % žitarica.

super-40-img