ST-I

Ova krmna smješa je kompletna i služi zaishranu svinja u tovu od 25-60 kg.

st-i-img