ST-II

Ova krmna smješa je kompletna i služi za ishranu svinja u tovu od 60-100 kg.

st-ii-img