Super 35

Ova krmna smješa je dopunska i služi kao dopuna žitaricama u odnosu 1:3 (25 kg dopunske smješe:75 kg žitarica).

super-35-img