GT-I

Ovo je potpuna krmna smješa namjenjena za tov junadi do 250 kg težine, daje se u suvom stanju.

gt-i-img