GT-II

Ovo je potpuna smješa namjenjea za tov junadi preko 250 kg težine.

gt-ii-img