Super 30-G

Služi za ishranu junadi do 250 kg kao dopuna osnovnom obroku – maksimalna dnevna količina je 1,5 kg po životinji. Smješa se daje u suvom stanju.

super-30-g-img