GKM-12

Ovo je potpuna smješa namjenjena za ishranu krava muzara kao dopuna za osnovnu hranu (sjeno, silaža).

gkm-12-img