Super-30

Služi za ishranu krava muzara kao dopuna osnovnom obroku. Maksimalna dnevna količina je 1,5 kg po životinji. Smješa se daje u suvom stanju.

super-30-img