Bio hrana


Poboljšanjem genetskog potencijala i povećanom tražnjom za izrazito mesnatom svinjom na tržištu, ukazala se potreba za kvalitetnijom hranom, koja će osigurati zdravlje životinja, brži rast, manji utrošak hrane za kilogram prirasta i na kraju kvalitetniji proizvod (veći procenat mesa). Koncentrati standradnog kvaliteta koji su određeni vežećim pravilnikom ne mogu odgovarati zahtjevima u intenzivnoj- farmerskoj proizvodnji.

Prateći trendove u svinjarskoj proizvodnji, doo „Rakić Komerc“ tržištu nudi BIO koncentrate za ishranu svinja izrazito mesnatog tipa u obliku superkoncertata ili potpunih smješa. Zajednička karakteristika im je biološka vrijednost, a sastavljeni su od posebno odabranih i obrađenih sirovina biljnog i životinjskog porijekla, kvasca, poboljšivača ukusa i mirisa, enzima, probiotika, organskih zakiseljivača i dobro izbalansiranih vitamina i minerala. BIO koncentrati ne sadrže antibiotike.

Benzoeva kiselina kao alternativa antibioticima, smanjuje amonijak u objektima od 30% do 40%. Osim toga smanjuje pH želuca i tankih crijeva kao i NH3 u mokraći. Zbog navedenih svojstava smanjuje opasnost od oboljenja disajnog, probavnog i urogenitalnog trakta.

Ishranom BIO koncentratima kod krmača postižemo dobru plodnost i mliječnost, vitalnu prasad sa većom tjelesnom masom, zdrava i ujednačena legla.

Kod prasadi je smanjena opasnost od proliva i edema, rast je brži, a tjelesna masa veća uz ranije zalučenje. Kod tovnih svinja, tov je skraćen ispod 100 dana, dnevni prirasti su preko 800 grama, utrošak hrane za kg prirasta je manji od 3 kg, a učešće mesa u polutkama je veće.

Krajnji cilj upotrebe BIO koncentrata je zdrav i kvalitetan finalni proizvod i ekonomičnija proizvodnja.

Bit STARi tHeA BIO STARTER ZA PRASAD

Potpuna smješa za prasad od zalučenja do 15 kg

Više informacija

Bio grover za prasad BIO GROVER ZA PRASAD

Potpuna smješa za prasad od 15 do 30 kg

Više informacija

Bio ST-1

BIO ST – 1

Potpuna smješa za tovne svinje od 30 do 70 kg

Više informacija

Bio super sp-2

BIO SUPER ST – 2

Dopunska smješa za prasad od 15 do 30 kg

Više informacija

Bio predstarter za prasad

BIO SUPER SKD

Dopunska krmna smješa za krmače dojare

Više informacija