Ishrana svinja


StARTER Za prasad STARTER ZA PRASAD – MLJEČNI

Potpuna smješa za prasad tjelesne mase do 15 kg

Više informacija

Grover za prasad GROVER ZA PRASAD

Potpuna smješa za prasad od 15 do 25 kg

Više informacija

ST I

ST – 1

Potpuna smješa za svinje u tovu I od 25 do 60 kg

Više informacija

ST II

ST – 2

Potpuna smješa za svinje u tovu II od 60 do 100 kg

Više informacija

SKN

 SKN

Potpuna krmna smješa za krmače dojare i nerastove

Više informacija

super 35

 Super – 35

Dopunska krmna smješa za tovne i rasplodne svinje

Više informacija

Super 40

 Super – 40

Dopunska smješa za prasad

Više informacija