Ishrana živine


cf1 ĆF – 1

Potpuna smješa za ćuriće i fazane – početna

Više informacija

cf2 ĆF – 2

Potpuna smješa za ćuriće i fazane od 4 – 8 nedelja

Više informacija

cf3

ĆF – 3

Potpuna smješa za ćuriće i fazane u porastu u tovu od 8 – 12 nedelja

Više informacija

cf4

ČF – 4

Potpuna smješa za ćuriće u tovu – završna

Više informacija

Starter za pilice

 STARTER ZA PILIĆE

Potpuna krmna smješa za tov pilića I

Više informacija

Grover za pilice

 GROVER ZA PILIĆE

Potpuna krmna smješa za tov pilića II

Više informacija

Super za pilice

SUPER ZA PILIĆE

Dopunska krmna smješa za tov pilića

Više informacija

Finiser za pilice

FINIŠER ZA PILIĆE

Potpuna krmna smješa za tov pilića – završna

Više informacija

Super za nosilje

SUPER ZA NOSILJE

Dopunska krmna smješa za nosilje konzumnih jaja

Više informacija

znk17

ŽNK – 17

Potpuna krmna smješa za nosilje jaja za konzum sa bojom

Više informacija