Ishrana preživara


GT I GT – I

Potpuna krmna smješa za tov junadi do 250 kg

Više informacija

GT II GT – II

Potpuna krmna smješa za tov junadi preko 250 kg

Više informacija

GKM 12

GKM – 12

Potpuna krmna smješa za krave muzare sa najmanje 12% proteina

Više informacija

STARTER Za telad

STARTER ZA TELAD

Potpuna smješa za ishranu teladi

Više informacija

Super 30

SUPER 30 ZA KRAVE MUZARE

Dopunska smješa za krave muzare

Više informacija

super 30 G

SUPER 30 – G

Dopunska smješa za junad do 250 kg

Više informacija

STARTER za jagnjad

SUPER ZA JAGNJAD

Potpuna krmna smješa za rano odlučenu jagnjad – početna

Više informacija

OS

Potpuna smješa za šilježad

Više informacija