VAM predsmješe


VAM predsmješe 

  • Vitamini
  • Aminokiseline
  • Minerali

Fabrika stočne hrane Rakić Komerc iz svog proizvodnog programa tržištu nudi VAM predsmješe za živinu i svinje. Pored visokog sadržaja vitamina, aminokiselina i minerala VAM predsmješe sadrže enzime, kokcidiostatik, karofil crveni i žuti, probiotike i organske kiseline kao zamjenu za antibiotike. VAM predsmješe ne sadrže hraniva životinjskog porijekla.

VAM predsmješe su namjenjene za proizvodnju smješa visokog kvaliteta na farmama koje imaju osiguran kvalitetan kukuruz i sačme uljarica. Smješe proizvedene sa VAM predsmješama garantuju kvalitet.

Smješe proizvedene sa VAM predsmješama za živinu garancija su za zdrava jaja, visoku nosivost, visoku izleženost i vitalnost pilića, izuzetan kvalitet konzumnih jaja, skraćen tov pilića i ukusno i zdravo meso.

Ukoliko odaberete VAM predsmješe na Vašim farmama, odabrali ste rentabilniju proizvodnju.

VAM za svinje

VAM za živinu