VAM 5 KD


Predsmješa za krmače dojare

VAM5KD-3

Namjenjen za proizvodnju potpunih smješa za krmače dojare

Upotreba: Smješa proizvedena sa VAM 5 KD namjenjena je za ishranu krmača od 85 do 110 dana. U tom periodu po krmači osigrati do 3,5 kg smješe. Oprašenim krmačama daje se drugi put po praženju. Prvi dan 1 kg smješe po krmači. Količinu smješe postepeno povećati, a šesti dan preći na ishranu po volji.