VAM 4 KS


Predsmješa za suprasne krmače

VAM4KS-1

Namjenjen za proizvodnju potpunih smješa za suprasne krmače.

Upotreba: Smješa proizvedena sa VAM 4 KS namjenjena je za ishranu krmača do 85 dana suprasnosti. Dnevne količine smješe odrediti po sledećim preporukama:

Dani suprasnosti Kondicija krmače
Dobra (kg) Srednja (kg) Loša (kg)
Do 28 2,00 2,20 2,40
28-70 2,20 2,40 2,60
70-85 2,40 2,70 3,00