VAM 5 TP – 3


Predsmješa za tovne piliće za poslednjih 7 dana tova

Sirovinski sastav:

  • mineralna hraniva;
  • vitamini,
  • aminokiseline;
  • enzimi;
  • biljni nosač.

Vam 3trabela2

Namjena: VAM 5 TP – 3 namjenjen je za proizvodnju potpunih smješa za tovne piliće za poslednjih 7 dana tova.

Upotreba: Potpuna smješa daje se u suvom stanju po volji do 15 dana starosti. Po piletu osigurati 1300 grama potpune smješe, a očekivana težina pleta u tom periodu je 2250 grama.

Prijedlog recepture:

Vam 3trabela1