VAM 5 PN


Predsmješa za nosilje priplodnih jaja – teški tip

Sirovinski sastav:

  • mineralna hraniva;
  • vitamini,
  • aminokiseline;
  • enzimi;
  • probiotik;
  • biljni nosač.

Vam 5tabela2

Namjena: VAM 5 PN namjenjen je za proizvodnju potpunih smješa za nosilje priplodnih jaja – teški tip.

Upotreba: Potpuna smješa daje se u suvom stanju u dva dnevna obroka uz osiguranje zdrave i svježe vode.

Prijedlog recepture:

Vam 5tabela1